Hoppa till innehållet

Installation och drift av bilslutsteg

Här nedan följer tips om säkerställd slutstegsinstallation och drift.

Fall 1. Start och batteri.

Det har i ett antal fall emellertid visat sig att bilbatteriets kvalitet och funktion varit undermålig oftast pga. urladdning och/eller av hög ålder.

Detta har resulterat i att när bilstereon varit igång och bilen startats gjort att batterispänningen sjunkit till en farligt låg nivå (8 volt eller lägre).

Det som i värsta fall kan hända är att den interna strömförsörjning som är inbyggd i slutsteget "låser sig" och resulterar i skador.

OBS! För att säkerställa ett långvarit och problemfritt användande av slutsteget ska alltid stereoutrustningen vara avstängd vid start av bilen.

 

Fall 2. Kabeldragning strömtillförsel.

Vid inspektion med skador på slutsteg har kabelinstallationen varit bristfällig.

Det har även upptäckts olika kabelarea vid installationen t.ex. grov plusledare och tunn minusledare. Det finns stor risk att vid högt ljuduttag att spänningen vid slutstegets anslutningsplint sjunker till en farligt låg nivå och skador som följd. 

Det som är a & o i installationen är strömtillförseln dvs. rejäl kabelarea på både plus och minuskabeln. Korrekt anslutning genom säkerställd jordning och huvudsäkring på pluskabeln (i närheten av batteriet).

För att undvika skador på anslutningsplintar och lågnivåingångar ska slutsteg alltid vara fastskruvade dock skall montering på högtalarlåda undvikas pga. vibrationer.

 

Fall 3. Kabeldragning högtalare och högtalarens/högtalarnas impedans.

En vanlig orsak till att slutsteg skadas och slutar fungera är glappkontakt och/eller kortslutning på högtalarutgången vilket kan göra att förstärkardelen rusar och skador som följd på både förstärkare och intern strömförsörjning.

En korrekt kabeldragning med lämplig area samt rejält åtdragna anslutningar eliminerar problem.

OBS! Högtalarnas impedans får inte understiga tillverkarens specifikationer.

 

Fall 4. Felaktiga högtalare/ felkonstruerad låda.

I andra inspektioner vid skador på slutsteg har det visat sig bero på delvis brända eller skadade talspolar och eller felkonstruerad låda. En låda måste vara anpassad till det specifika högtalarelementet. Om inte kan lådan orsaka vid drift för låg impedans och slutsteget överbelastas med skador som följd. Ett bra lådberäkningsprogram är att föredra.

Misstänker man en högtalare med fel ska impedansen kontrolleras genom mätning och högtalaren bytas ut. 


Med vänliga hälsningar,
Ljudia Service Department

logotypes-se.png
 
Produkten har lagts i kundvagnen