Artikelnummer 937419

QSC ISA 300Ti

2 kanals Slutsteg 2 x 300W 70/100 V 2 x 280W 4 ohm

9330,00 kr/st
Lägg i varukorgen

Ej i lager

För 100V linjedrift / lågohmig drift

  • 2 x 300W vid 100V,
  • 2 x 280W i 4 ohm. 2 x 430W i 2 ohm. Bryggkopplat 830W i 4 ohm.
  • Mått: 19" x 3HE x 400 mm djup
  • Vikt: 22,7 kg