Vocalist

0 produkter

Tillbaka till Digitech

Strunta i teknologin och teorin - spela istället.

Vocalist Live är världens första harmonizers som automatiskt genererar stämmor baserat på de ackord som spelas. Det är den unika musIQ-teknologin som analyserar de ackord som spelas, bestämmer tonart och därefter genererar korrekta stämmor.

Ett exempel: Om du sjunger tonen A i tonarten G kommer Vocalist Live att lägga överstämman en liten ters upp (c), men om du sedan spelar ett A-dur-ackord så kommer Vocalist Live att ändra stämman till en stor ters ovanför (ciss). Precis som en bra sångare lyssnar Vocalist Live till gitarren oavsett skala och tonart. Ingen programmering – bara sjung och låt Vocalist Live sköta jobbet.