Mic Thing

0 produkter

Tillbaka till SM Pro Audio

Att få till den perfekta tagningen är inte alltid det lättaste och kan vara speciellt svårt om man har problem med besvärlig akustik i rummet. Behandling av akustikproblem är ofta svårt, tidskrävande och framförallt mycket kostsamt. MIC THING är en enkel lösning på detta – mobila, effektiva, enkla och prisvärda absorbenter.

Med en isolator av denna typ skapas ett akustiskt behandlat utrymme runt mikrofonen som minimerar rummets akustiska brister vilket annars kan vara en både omständig och dyr historia att åtgärda.